Hoş Geldiniz. Tüm kamu ve özel kurumlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca bilginiz dahilindeki soruları cevaplayabilirsiniz. Küfür ve hakaret içerikli soru ve paylaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir. Saygılar. Kamubilgi.com

KAMU BİLGİ ANDROİD Programı ile sorulara daha hızlı ulaşın>> TIKLAYIN.
0 oy
165 kez görüntülendi
Genç nüfusun önemi nedir ?
kapalı
Öğretmenlik Mülakatları kategorisinde tarafından

2 Cevaplar

0 oy
 
En İyi Cevap
Ülkemiz nüfusunun genç ve dinamik bir nüfus olmasının olumlu ve olumsuz yönlerini araştırınız.

Olumsuz sonuçları olumluya çevi­rebilmek için hangi çalışmalar yapılabilir?

Bir ülkede nüfus artış hızı yüksek ise, o ülke genç ve dinamik bir nüfusa sahip demektir.

Ülkemizde de son yıllara doğru nüfus artış hızı düşmüş olmasına rağmen, artış hızı genç nüfusumuzu hala korumaktadır.

Genç ve dinamik bir nüfus olmasının olumlu yönleri

– Genç ve enerjik bir nüfusta üretim artar.

– Genç nüfusun ihtiyaçları daha çok olur, mal ve hizmetlere talep olur, ekonomik canlılık sağlanır.

– Ekonomik canlılığa bağlı olarak devletin vergi gelirleri artar.

– Genç nüfusta teknolojik üretkenlikte olacağından yeni endüstri dalları doğar.

– Sanayinin karlılığı artar. Genç nüfusun işgücü ücretleri daha düşük olur. Ve düşük kalmaya devam eder.

– Vermlilik ve karlılığın sonucu ihracatta rekabet kolaylaşır. İhratacat artar. Genç ve dinamik bir nüfus olmasının olumsuz yönleri

– Genç nüfusu karşılayacak iş üretilemediğinden işsizlik artar.

– Kişi başına düşen milli gelir azalır, kalkınma hızı düşer.

– Genç nüfus tüketim yüksekliğinden tasarruf düşer.

– Ülke içinde nüfusta hareketlilik olur. İç ve dış göçler artar. Sosyal problemler çıkar.

– Nüfusun temel ihtiyaçları yüksek olacağından karşılanmakta sorunlar yaşanır.

– Ülke içinde talep yüksek olacağından, ihracat azalır.

– Genç nüfus yatırımları, (eğitim, spor) artar.

– Çevreya duyarlılık geliştirlemediğinden çevre kirliliği artar.

– Genç nüfusa belediye hizmetleri zorlaşır.

Olumsuz sonuçları olumluya çevi­rebilmek için hangi çalışmalar yapılabilir?

Bir ülke için genç nüfus fırsattır. Ekonomik canlılık sağlanabilir.

İyi bir eğitim ve planlama ile üretim ve verim arttırılabilir.

Avrupa’da nüfus artışı olmadığı genç nüfus olmadığı için sürekli yurt dışından işçi getirtmek zorunda kalıyorlar.

Nüfusa paralel kalkınma hızı arttırılarak genç nüfusun olumsuz yönleri olumluya çevrilebilir.
tarafından
tarafından seçilmiş
0 oy

Ülkemizin genç nüfusa sahip olmanın avantajları,genç nüfusun olumlu yönleri nelerdir, genç nüfusa sahip olmanın pozitif yönleri nedir

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus, çalışan nüfusu oluşturmaktadır. 2007 nüfus sayımına göre çalışma çağındaki nüfus 23.512.000 kişidir. Bu nüfusun 21.216.000’i bir işte çalışmakta, 2.296.000’i ise işsizdir.

Çalışma hayatına katılma, bireylerin kendi geçimlerini sağlamaları yanında ülke ekonomisinin kalkınması açısından da önemlidir. Çalışan nüfus oram yükseldikçe üretim artar ve ülke ekonomisi kalkınır. Bunun dışında çalışan nüfus oram yükseldikçe, işsi­zliğin yarattığı sosyal ve ekonomik problemler de azalır.

tarafından
...